Reklama - supergolab.pl


Wyniki lotów


Dodano 15 sierpnia 2017 o godz. 12:09


Wypuszczenie


Dodano 13 sierpnia 2017 o godz. 07:24

Lot 1, Połczyn-Zdrój, 13.08.2017 - gołębie wystartowały o godz. 7:20.

Zegary otwieramy o godzinie 13:00.

Dobry Lot


Godziny koszowania i otwierania zegarów.


Dodano 9 sierpnia 2017 o godz. 10:11

W dziale Dokumenty dodano planowane godziny koszowania oraz otwierania zezgeraów na poszczególych punktach wkładań w lotach gołębi młodych 2017.

http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Dokumenty/20170809100940Plankoszowaniaiotwieraniazegarow2017mlode.pdf


Wyniki lotów


Dodano 5 sierpnia 2017 o godz. 23:20

Lot nr 15, Bruksela, 29.07.2017:

Poprawiona lista Oddziałowa: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/b0e91e30-94e8-4942-87f8-2c60390740d2/20170729Bruksela.html

Lista sekcji Kościerzyna: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/8ec97dab-348f-4d47-8154-f293d8a48953/20170729Bruksela.html

Lista sekcji Stara Kiszewa: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/d82be494-aa40-4c0b-a2c3-89cc615842c5/20170729Bruksela.html

Lista sekcji Skarszewy: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/95b980dc-1e48-4605-b269-9895072b3d73/20170729Bruksela.html


Lot nr 16, Neubrandenburg, 30.07.2017:

Poprawiona lista Oddziałowa: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/cf8669dd-714b-4bfa-843e-3c3df2f38867/20170730Neubrandenburg.html

Lista sekcji Kościerzyna: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/84c3cb67-cb88-4e4c-9259-273a212ebba2/20170730Neubrandenburg.html

Lista sekcji Stara Kiszewa: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/3a781036-5e92-45af-9de3-05a17b19548e/20170730Neubrandenburg.html

Lista sekcji Skarszewy: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/55495b1c-8407-4087-a7f1-39e39587f79a/20170730Neubrandenburg.html


W dziale Zespoły Lotowe dodano listy rejonowe z lotów 14 i 15, Gödenstorf i Neubrandenburg:
http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/0b0e0992-3a3d-46f1-b22a-56c3bdcdbd7d/20170723G%c3%b6denstorf.html
http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/7c99c00f-2ffd-41d3-a92f-ba3176b68f56/20170730Neubrandenburg.html

W dziale Zespoły Lotowe dodano OKRĘGOWĄ listę konkursową z lotu 13, Bad Bentheim:
http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/9ede9078-7409-4484-acbf-110d5ff86417/20170716BadBentheim.html


Lot nr 14, Gödenstorf, 24.07.2017:

Lista Oddziałowa uzupełniona o wyniki IM i GMP: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/969e1920-992a-4173-a057-eee4ce730827/20170724G%c3%b6denstorf.html

Lista sekcji Kościerzyna: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/1af20240-04c3-4343-a68d-9174db61bc8b/20170723G%c3%b6denstorf.html

Lista sekcji Stara Kiszewa: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/75ea2b9d-40d3-4b21-b3f0-6233d97c40e1/20170723G%c3%b6denstorf.html

Lista sekcji Skarszewy: http://www.063.pzhgp.net/PZHGP/pliki/063/Listy/2707ab1a-65a8-4602-b250-82ace5dbe633/20170724G%c3%b6denstorf.html


Loty golębi młodych - rywalizacja.


Dodano 3 sierpnia 2017 o godz. 11:59

W lotach gołębi młodych w oddziale prowadzone będą dwie klasyfikacje OPEN:

  • 5 z całości
  • 8 z typowanej 15

Dodatkowo na koniec sezonu nagrodzoni zostaną hodowcy w rywalizacji:

  • 5 z 5cioma, wg zasad okręgowych
  • MPMł wg zasad ogólnopolskich

Spisy gołębi młodych


Dodano 24 lipca 2017 o godz. 23:14

Spisy gołębi młodych sekcje zbierają do dnia 30.07.2017.
31.07.2017 wraz z dokumentacją lotową spisy muszą trafić do sekretarza oddziału.

Ostatnio dodane listy konkursowePołczyn-Zdrój


13 sierpnia 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-19 13:32

Neubrandenburg


30 lipca 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-09 10:34

Gödenstorf


24 lipca 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-09 10:33

Bruksela


29 lipca 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-05 23:10