Harmonogram koszowania i otwierania zegarów.


Dodano 20 kwietnia 2021 o godz. 09:40

W dziale 'Dokumenty' umieszczno plan koszowania i otwierania zegarów na sezon gołębi dorosłych 2021.


Start sezonu 2021.


Dodano 20 kwietnia 2021 o godz. 09:37

W związku z licznymi wnioskami hodowców oddziału o opóźnienie startu sezonu lotowego 2021 z uwagi na nieprzygotowanie hodowców do sezonu zarząd zmienił plano lotowy sezonu 2021.

Aktualny plan dostepny jest w zakładce 'Plan Lotów' oraz w dziale 'Dokumenty'.


Zebranie delegatów i sprawy bieżące.


Dodano 9 marca 2021 o godz. 22:19

Sprawy organizacyjne: Spis DERBY nie musi być przygotowany na osbny druku, wystarczy zaaczyć na skłądanym spisie, które gołębie są w drużynie DERBY, a rachmistrz wprowadzi je do programu i odeśle do weryfikacji spis DERBY razem z ogólnym.


W Zebraniu Walnym Delegatów Oddziału Kościerzyna udział wzięło 22 spośród 33 delegatów.

Uchwały dotyczące absolutorium dla zarządu oddziału za 2020 oraz preliminarz na 2021 uchwalono jednogłośnie.

Również wszystkie pozostałe uchwały i wnioski poddane pod głosowanie zostały uchwalone.

Zarząd Oddziału dziękuje wszystkim przybyłym delegatom za obecność i zachowanie zasad bezpieczeństwa.


W związku z ograniczeniami zgromadzeń obowiązującymi w naszym kraju w okresie pandemii covid-19 nie możliwym jest zorganizowanie zebrania delegatów w tradycyjnej formie.

Realizując wytyczne zarządu okręgu przeprowadzimy zebranie delegatów w formie rotacyjnej. Zapraszamy poszczególnych delegatów o wyznaczonych godzinach. Na miejscu każdy otrzyma do wglądu protokół komisji rewizyjnej i dyscyplinarnej. Następnie każdy przybyły delegat weźmie udział w jawnym głosowaniu nad uchwałami przedstawionymi pod głosowanie. Głosowanie odbędzie się w formie pisemnej na przygotowanych kartach do głosowania.

Plan przybycia delegatów:

Sekcja Kleszczewo:
10:00     Jasiewicz Jerzy
10:05     Kostek Henryk
10:10     Marko Andrzej
10:15     Plichta Sławomir
10:20     Rogiński Krzysztof
10:25     Szostek Zbigniew
10:30     Turzyński Bartłomiej

Sekcja Kościerzyna:
10:45     Brzeziński Arkadiusz
10:50     Brzeziński Zbigniew
10:55     Brzózka Wielisław
11:00     Buszman Rafał
11:05     Edel Roman
11:10     Kisicki Wiesław
11:15     Kotłowski Krzysztof
11:20     Kreft Roman
11:25     Kreft Zbigniew
11:30     Lorbiecki Józef
11:35     Mahlik Benon
11:40     Rekowski Mirosław
11:45     Rogacki Jan
11:50     Sadowski Józef
11:55     Turzyński Jan
12:00     Wiczling Tomasz

Sekcja Stara Kiszewa:
12:00     Brembor Józef
12:05     Czapiewski Benedykt
12:10     Czapiewski Grzegorz
12:15     Dorau Roman
12:20     Kowalewski Arkadiusz
12:25     Maliszewski Józef
12:30     Piepiórka Adam
12:35     Wojak Henryk
12:40     Żołądek Krystian

Po zebraniu zostaną przeliczone głosy oraz sporządzony protokół z zebrania.

Informacja o wynikach głosowanie zostanie podana na stronie internetowej oddziału.


Walne Zebranie Delgatów Oddziału Kościezyna odbędzie się 21.03.2021 na punkcie wkładań sekcji Kleszczewo. Szczegóły organizacyjne podamy w terminie późniejszym.

Ponieważ zebranie nie będzie miało typowego charakteru z racji obowiązującyh ograniczeń epidemiologicznych, prezesi sekcji otrzymali protokół Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Dlegaci, którzy pragną się z nim zapoznać przed zebranie proszeni są o kontakt ze swoimi prezesami sekcji.

Do dnia 15.03 prezesi i sekretarze sekcji przyjmować będą od delgatów pisemne wnioski i projekty uchwał do przegłosowania na zebraniu delegatów.


Miło nam poinformować, że na sezon lotwy 2021 oddział 063 Kościerzyna zawiązał wraz z odziałami 066, 074 i 075 rejon lotowy na loty powyżej 500km.

W zwiazku z tym oraz w związku z ostatnimi komunikatami dotyczącymi sezonu lotwego 2021 Zarząd Oddziału uchwalił poprawki do planu lotowego 2021. Ostatecznie uchwalony plan lotowy dostępny jest na stronie oddziałowej.


Spisy gołębi dorosły sekcje zbierają do dnia 31.03.2021 w ilości dwóch egzeplarzy, z czego jeden podbity przez lekarza weterynarii zaśwaidczający o wykonanym obowiązkowym szczepieniu stada przew PMV.

Zarząd Oddziału Kościerzyna


Wystawa okregowa.


Dodano 27 października 2020 o godz. 09:08

Na stronie okręgu Gdańsk opublikowano komunikat dotyczacy wsytawy okręgowej.

Komunikat Nr 7/2020


Wyniki lotu okręgowego Neubrandenburg.


Dodano 8 października 2020 o godz. 13:59

Na stronie okręgu Gdańsk: https://golebie.eu/ opublikowano oficjalne wyniki okręgowego lotu gołębi młodych Neubrandenburg. Glatulacje dla wszystkich zwycięzców.


Aukcja - Stara Kiszewa


Dodano 5 października 2020 o godz. 12:52

W dniu 10 października o godzinie 16.00 na punkcie wkładań Stara Kiszewa odbędzie się aukcja gołębi.

Na aukcji czołowe lotniki wiodących hodowli naszego oddziału, tj. Krystian i Nikodem Żołądek oraz Anna i Adam Marszałkowscy.

Na aukcję wystawione zostaną różnież gołębie innych hodowców naszego oddziału, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na fundusz sztandarowy.


Ostatnio dodane listy konkursoweNeubrandenburg


20 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-21 19:38

Eberswalde


13 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-16 20:41

Choszczno


6 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-07 16:19

Kalisz Pomorski


30 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-30 22:12