Aktualności


Harmonogram koszowania i otwierania zegarów.


Dodano 20 kwietnia 2021 o godz. 09:40

W dziale 'Dokumenty' umieszczno plan koszowania i otwierania zegarów na sezon gołębi dorosłych 2021.


Start sezonu 2021.


Dodano 20 kwietnia 2021 o godz. 09:37

W związku z licznymi wnioskami hodowców oddziału o opóźnienie startu sezonu lotowego 2021 z uwagi na nieprzygotowanie hodowców do sezonu zarząd zmienił plano lotowy sezonu 2021.

Aktualny plan dostepny jest w zakładce 'Plan Lotów' oraz w dziale 'Dokumenty'.


Zebranie delegatów i sprawy bieżące.


Dodano 9 marca 2021 o godz. 22:19

Sprawy organizacyjne: Spis DERBY nie musi być przygotowany na osbny druku, wystarczy zaaczyć na skłądanym spisie, które gołębie są w drużynie DERBY, a rachmistrz wprowadzi je do programu i odeśle do weryfikacji spis DERBY razem z ogólnym.


W Zebraniu Walnym Delegatów Oddziału Kościerzyna udział wzięło 22 spośród 33 delegatów.

Uchwały dotyczące absolutorium dla zarządu oddziału za 2020 oraz preliminarz na 2021 uchwalono jednogłośnie.

Również wszystkie pozostałe uchwały i wnioski poddane pod głosowanie zostały uchwalone.

Zarząd Oddziału dziękuje wszystkim przybyłym delegatom za obecność i zachowanie zasad bezpieczeństwa.


W związku z ograniczeniami zgromadzeń obowiązującymi w naszym kraju w okresie pandemii covid-19 nie możliwym jest zorganizowanie zebrania delegatów w tradycyjnej formie.

Realizując wytyczne zarządu okręgu przeprowadzimy zebranie delegatów w formie rotacyjnej. Zapraszamy poszczególnych delegatów o wyznaczonych godzinach. Na miejscu każdy otrzyma do wglądu protokół komisji rewizyjnej i dyscyplinarnej. Następnie każdy przybyły delegat weźmie udział w jawnym głosowaniu nad uchwałami przedstawionymi pod głosowanie. Głosowanie odbędzie się w formie pisemnej na przygotowanych kartach do głosowania.

Plan przybycia delegatów:

Sekcja Kleszczewo:
10:00     Jasiewicz Jerzy
10:05     Kostek Henryk
10:10     Marko Andrzej
10:15     Plichta Sławomir
10:20     Rogiński Krzysztof
10:25     Szostek Zbigniew
10:30     Turzyński Bartłomiej

Sekcja Kościerzyna:
10:45     Brzeziński Arkadiusz
10:50     Brzeziński Zbigniew
10:55     Brzózka Wielisław
11:00     Buszman Rafał
11:05     Edel Roman
11:10     Kisicki Wiesław
11:15     Kotłowski Krzysztof
11:20     Kreft Roman
11:25     Kreft Zbigniew
11:30     Lorbiecki Józef
11:35     Mahlik Benon
11:40     Rekowski Mirosław
11:45     Rogacki Jan
11:50     Sadowski Józef
11:55     Turzyński Jan
12:00     Wiczling Tomasz

Sekcja Stara Kiszewa:
12:00     Brembor Józef
12:05     Czapiewski Benedykt
12:10     Czapiewski Grzegorz
12:15     Dorau Roman
12:20     Kowalewski Arkadiusz
12:25     Maliszewski Józef
12:30     Piepiórka Adam
12:35     Wojak Henryk
12:40     Żołądek Krystian

Po zebraniu zostaną przeliczone głosy oraz sporządzony protokół z zebrania.

Informacja o wynikach głosowanie zostanie podana na stronie internetowej oddziału.


Walne Zebranie Delgatów Oddziału Kościezyna odbędzie się 21.03.2021 na punkcie wkładań sekcji Kleszczewo. Szczegóły organizacyjne podamy w terminie późniejszym.

Ponieważ zebranie nie będzie miało typowego charakteru z racji obowiązującyh ograniczeń epidemiologicznych, prezesi sekcji otrzymali protokół Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Dlegaci, którzy pragną się z nim zapoznać przed zebranie proszeni są o kontakt ze swoimi prezesami sekcji.

Do dnia 15.03 prezesi i sekretarze sekcji przyjmować będą od delgatów pisemne wnioski i projekty uchwał do przegłosowania na zebraniu delegatów.


Miło nam poinformować, że na sezon lotwy 2021 oddział 063 Kościerzyna zawiązał wraz z odziałami 066, 074 i 075 rejon lotowy na loty powyżej 500km.

W zwiazku z tym oraz w związku z ostatnimi komunikatami dotyczącymi sezonu lotwego 2021 Zarząd Oddziału uchwalił poprawki do planu lotowego 2021. Ostatecznie uchwalony plan lotowy dostępny jest na stronie oddziałowej.


Spisy gołębi dorosły sekcje zbierają do dnia 31.03.2021 w ilości dwóch egzeplarzy, z czego jeden podbity przez lekarza weterynarii zaśwaidczający o wykonanym obowiązkowym szczepieniu stada przew PMV.

Zarząd Oddziału Kościerzyna


Wystawa okregowa.


Dodano 27 października 2020 o godz. 09:08

Na stronie okręgu Gdańsk opublikowano komunikat dotyczacy wsytawy okręgowej.

Komunikat Nr 7/2020


Wyniki lotu okręgowego Neubrandenburg.


Dodano 8 października 2020 o godz. 13:59

Na stronie okręgu Gdańsk: https://golebie.eu/ opublikowano oficjalne wyniki okręgowego lotu gołębi młodych Neubrandenburg. Glatulacje dla wszystkich zwycięzców.


Aukcja - Stara Kiszewa


Dodano 5 października 2020 o godz. 12:52

W dniu 10 października o godzinie 16.00 na punkcie wkładań Stara Kiszewa odbędzie się aukcja gołębi.

Na aukcji czołowe lotniki wiodących hodowli naszego oddziału, tj. Krystian i Nikodem Żołądek oraz Anna i Adam Marszałkowscy.

Na aukcję wystawione zostaną różnież gołębie innych hodowców naszego oddziału, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na fundusz sztandarowy.


Koniec seoznu 2020


Dodano 22 września 2020 o godz. 09:38

W związku ze znikomym zainteresowaniem hodowców oddziału Kościerzyna kontynuowaniem sezonu gołębi młodych, lot dodatkowy planowany na 27.09.2020 się nie odbędzie.

W związku z powyższym lotem okręgowym Neubrandenburg zakończyliśmy sezon lotowy 2020.


Wypuszczenie


Dodano 20 września 2020 o godz. 09:14

Lot okręgowy, Neubrandenburg, 20.09.2020 -
gołębie wystartowały o godz. 8:00.

Zegary otwieramy o 18:00.

Dobry Lot


Składanie wynikow gołębi dorosłych


Dodano 12 sierpnia 2020 o godz. 21:08

Składanie wyników do mistrzostw Okręgu, Regionu i Polski odbędzie się  18.08.2020 o godz. 18:00 na punkcie wkładań sekcji Kościeryna w m. Korne.

Zarząd przypomina, że:

  • do mistrzostw oddziału nie trzeba składać wyników
  • osoby składające wyniki muszą stawić się osobiście, żęby uczestniczyć w pracach komisji weryfikacyjnej
  • wyniki będą przyjmowane tylko na zestawieniach od rachmistrza. Osoby chcące złożyć wyniki proszone są o kontakt z rachmistrzem w celu ustalenia, jakie zestawienia ma przygotować. Prezesi sekcji przekażą zainteresowanym numer tel. do rachmistrza.

 


Godziny koszowania i otwieranie zegarów w sezonie 2020


Dodano 9 sierpnia 2020 o godz. 20:24

W dziale Dokumenty dodano plan koszowania i otwierania zegarów
w sezonie golębi młodych 2020.

 

>>> PLAN KOSZOWANIA <<<


Lot okręgowy gołębi młodych


Dodano 6 sierpnia 2020 o godz. 13:00

Kilka dni temu ukazał się regulamin lotu okręgowego gołębi młodych.

Można go znaleść tu: ---LINK---

W związku, z powyższym zmianie uległ plan lotów młodych 2020. Zmiany dostępne na stronie oddziałowej.


Godziny koszowania i otwieranie zegarów w sezonie 2020


Dodano 12 maja 2020 o godz. 22:27

W dziele Dokumenty dodano zautualizowany plan lotowy, w dziale Plan Lotów różnież zaktualizowano plan.

W dziale Dokumenty dodano plan koszowania i otwierania zegarów
w sezonie golębi młodych 2020.

>>> PLAN KOSZOWANIA <<<


Start sezonu 2020.


Dodano 6 maja 2020 o godz. 20:47

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZHGP sezon lotowy 2020 oddział Kościerzyna rozpocznie w dn. 17.05.2020.

Pierwsze loty odbędą się z miejscowości zaplanowowanych na początkowe loty sezonu 2020.

W najbliższym czasie Zarząd Oddziału zmodyfikuje plan lotowy zgodnie z wytyczymi ZG i możliwościami realzacji lotów i poda do wiadomości hodowców.


Plan lotowy 2020


Dodano 27 grudnia 2019 o godz. 22:53

W dziale Plan Lotowy dodano uchwalony przez Zarząd Oddziału w dniu 27.12.2019 plan lotowy na sezon 2020.

Aktualizacja: w związku z niewystępowaniem miejscowości Oranienburg na wykazie miejsc wypuszczenia w Niemczech loty te zmieniono na Gramsee.


Zakończenie sezonu 2019


Dodano 25 października 2019 o godz. 10:24

 

Zarząd Oddziału pragnie serdecznie zaprosić hodowców
na uroczyste zakończenie sezonu lotwego 2019
połączone z rozdaniem nagród i spotkaniem integracyjnym,
które odbędzie się 15.11.2019 o g. 18.00 w Jagatówce,
83-010 Jagatowo, ul. Sosnowa 1 (http://jagatowka.pl/).

Udział prosimy zgłaszać do władz sekcji.
 

 


Wittstock 2019 - gołębie zakoszowane


Dodano 21 września 2019 o godz. 16:36

Na lot Wittstock zakoszowano 1810 gołębi, a w rywalizacji drużynowej zgłoszono 124 drużyny.

Punkt wkładań Ilość gołębi Ilość drużyn
Kartuzy 295 11
Żukowo 314 24
Kleszczewo 333 25
Tczew 490 35
Owidz 255 22
Czersk 123 7
SUMA 1810 124

Planowany start jutro ok. godziny 8.00

Dobry Lot

Aktualizacja:

Nagrody: Po podliczeniu wszystkich zgłoszeń organizator ustala następującą wysykość nagród:

gołębie   drużyny
1 300   1 400
2 200   2 300
3 100   3 230
4 80   4 200
5 80   5 200
6 80   6 200
7 80   7 200
8 80   8 150
9 80   9 150
10 80   10 150
11 80   11 150
12 80   12 150
13 80      
14 80      
15 80      
16 80      
17 80      
18 80      

Zarząd Oddziału Kościerzyna
życzy wszystkim hodowcom biorącym udział w jutrzejszym locie powodzenia


>>> Lot Wittstock 2019 <<<


Dodano 18 września 2019 o godz. 20:19

Gołębie koszowane będą na nastepujących punktach wkładań

Punkt wkładań Przyjazd kabiny Odjazd kabiny
Kartuzy 9:00 9:20
Żukowo 9:40 10:00
Kleszczewo 10:40 11:00
Tczew (Czyżykowo) 11:30 11:50
Owidz (Odd. 074) 12:20 12:40
Czersk 13:30 14:00

Godziny wkładań na poszczególnych punktach ustalają władze oddziału,
w ramach którego działa dany punkt wkładań.

UWAGA:
Organizatorzy, poza nagrodami przewidzianymi regulaminem lotu,
ufundują dyplomy dla wszystkich nagrodzonych gołębi (coeff. <10.00)
oraz drużyn, a dla 3 pierwszych gołębi i 3 najlepszych drużyn puchary,
które zostaną wręczone na wystawie Okręgu Gdańsk.


Międzyoddziałowy lot gołębi młodych


Dodano 12 września 2019 o godz. 15:17

Zarząd Oddziału Kościerzyna pragnie zaprosić hodowców Okręgu Gdańsk do udziału w locie dodatkowym gołębi młodych, Wittstock 2019. Regulamin poniżej oraz w dziale Dokumenty/Regulaminy.


Godziny koszowania i otwieranie zegarów w sezonie 2019


Dodano 30 lipca 2019 o godz. 16:00

W dziale Dokumenty dodano plan koszowania i otwierania zegarów
w sezonie golębi młodych 2019.

>>> PLAN KOSZOWANIA <<<


Loty gołębi młodych.


Dodano 17 lipca 2019 o godz. 21:22

Spisy gołębi młodych sekcje składają do rachmistrza do dnia 27.07.2019.

Zarząd Oddziału planuje jeden oddziałowy lot treningowy gołębi młodych
dn. 03.08.2019 z Kramarzyn, koszowanie w godzinach wczesnoporannych.

Sekcje mogą organizować niezależnie własne loty treningowe.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 3